Česká ortodontická společnost a partneři potřebují Váš souhlas k využití jednotlivých dat. Souhlas udělíte kliknutím na políčko „OK“.

NastaveníOK

Souhlas můžete odmítnout zde

X

Cílem časopisu ORTODONCIE je informovat členy České ortodontické společnosti a ostatní ortodontickou a stomatologickou veřejnost o dění v odborné společnosti, o vývoji v ortodoncii a příbuzných oborech, poskytovat materiály pro postgraduální a celoživotní vzdělávání specialistů v oboru ortodoncie a informovat o odborných a školicích akcích. Časopis je vydáván zpravidla 4x ročně, vydavatelem je Česká ortodontická společnost. K dispozici je v českém jazyce, odborné práce dvojjazyčně v českém/slovenském a anglickém jazyce. Je v nejvyšším zájmu časopisu poskytovat informace profesionálně, v souladu s mezinárodními pravidly pro odborné lékařské časopisy. Časopis Ortodoncie je také vydáván v elektronické podobě, aby byl dostupný co nejjednodušší formou všem, kteří mají o obor zájem.

Časopisu byla přiřazena ISSN 1210-4272 (pro tištěnou verzi) a ISSN 2570-8872 (pro online verzi).

Časopis je registrován v systému DOI (www.crossref.org) - DOI PREFIX 10.61110

 

Časopis Ortodoncie - Pravidla pro publikační činnost a vnitřní redakční předpisy (platné od 1.1.2021) jsou k dispozici zde (.pdf)

 

Příspěvky v časopise se řadí do těchto rubrik:

 • Zprávy České ortodontické společnosti
 • Zajímavosti v oboru ortodoncie (zprávy o proběhlých odborných a školicích akcích, zprávy z kongresů, stáží a cest)
 • Diskusní a polemické příspěvky, dopisy redakci
 • Odborné práce (původní práce, souborné referáty, předběžná sdělení, kazuistiky)
 • Ze zahraničních časopisů (referáty z časopisů)
 • Recenze (odborných knih a atestačních prací)

 

Časopis Ortodoncie dodržuje následující směrnice, normy, doporučení a pravidla:

 • International Committee of medical journals editor recommendations (ICMJE)
 • Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals
 • Autorský zákon 121/2000 Sb. (CZ)
 • Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl
 • Nařízení  2016/679 (General Data Protection Rules) (EU)
 • Consolidated Standards Of Reporting Trials (CONSORT)
 • Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA)
 • Zákon o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. (CZ)
 • Zákon o zpracování osobních údajů 110/2019 Sb. (CZ)
 • Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996 (HIPAA - USA)
 • Committee of publication ethics (COPE)
 • NISO Z39.29-2005 (R2010) Bibliographic References
 • ARRIVE trial (A randomized trial of induction versus expectant management)
 • Helsinská deklarace - Etické zásady pro lékařský výzkum s účastí osob (WMA)
 • Směrnice EU 2010/63 / EU pro pokusy na zvířatech
 • Elsevier publications - Publishing Ethics Resource Kit
 • Copyright Act of 1976 (US)

PARTNEŘI

© Česká ortodontická společnost 2024 | Nastavení cookies