Česká ortodontická společnost a partneři potřebují Váš souhlas k využití jednotlivých dat. Souhlas udělíte kliknutím na políčko „OK“.

NastaveníOK

Souhlas můžete odmítnout zde

X

Autorství

Autorem je fyzická osoba, která dílo samostatně vytvořila. Současně je to také osoba, která významnou měrou přispěla ke kvalitě práce a poskytla intelektuální, ekonomické a sociální zdroje, které jsou nutné pro vznik studie či provedení výzkumu. Jiné osobě nikdy nemůže být autorství přiznáno. Autorem souborného díla jako celku je fyzická osoba, která jej tvůrčím způsobem vybrala nebo uspořádala, a nejsou tím dotčena práva autorů děl do souboru zařazených. Autorství a oprávnění autora k dílu je kodifikované v Autorském zákoně č.121/2000 Sb. ČR, o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů.

PARTNEŘI

© Česká ortodontická společnost 2024 | Nastavení cookies