Česká ortodontická společnost a partneři potřebují Váš souhlas k využití jednotlivých dat. Souhlas udělíte kliknutím na políčko „OK“.

NastaveníOK

Souhlas můžete odmítnout zde

X

Všechny rukopisy se zasílají redakci v digitální podobě (elektronická pošta, USB disk, CD apod.) se všemi přílohami a musí být formulovány v konečném znění. Při zaslání rukopisů je nutno se řídit pravidly, které jsou podrobně sepsány v informacích pro autory příspěvků časopisu Ortodoncie. O jejich přijetí ke zveřejnění rozhoduje redakční rada časopisu jmenovaná vydavatelem, a to na základě recenzního řízení (peer review). O jeho výsledku je autor práce informován v co nejkratší možné době. Recenzní řízení probíhá oboustranně anonymně (double-blind review), tj. recenzenti neznají jména autorů a autoři neznají jména recenzentů.

Vydavatel má právo požádat autora o úpravy odborného sdělení na základě recenzního posudku a doporučení redakční rady, provést potřebné jazykové úpravy textu rukopisu, stejně tak i možnost text nezveřejnit. Autor (autoři) veškeré úpravy provedené dle doporučení recenzentů a redakční rady viditelně vyznačí v nové verzi rukopisu, například formou funkce „sledování změn“ v textu či barevně a písemně zpracuje své stanovisko k doporučením recenzentů a redakční rady s uvedením důvodů, pro které některá z doporučení neakceptoval. Podrobný popis průběhu recenzního řízení pro potřeby časopisu Ortodoncie je uveden v sekci “Recenzní řízení”.

PARTNEŘI

© Česká ortodontická společnost 2024 | Nastavení cookies