Česká ortodontická společnost a partneři potřebují Váš souhlas k využití jednotlivých dat. Souhlas udělíte kliknutím na políčko „OK“.

NastaveníOK

Souhlas můžete odmítnout zde

X

Redakční nezávislost a integrita

Vydavatel časopisu Ortodoncie (Česká ortodontická společnost) dbá na to, aby ve spolupráci s redaktory byly jasně definovány role vydavatele, redaktorů a redakční rady časopisu. Vydavatel garantuje redaktorům a redakční radě nezávislost jejich rozhodnutí a brání případným komerčním, politickým nebo institucionálním a jiným tlakům. Výjimku tvoří případy, kdy došlo k hrubému redakčnímu pochybení potvrzenému nezávislým vyšetřením, které dospělo k závěru, že dané rozhodnutí by mohlo poškodit pověst nebo zásadně proměnit odborné směřování časopisu. Vydavatel dohlíží na dodržování postupů, které garantují kvalitu časopisu (mj. recenzní řízení, pravidla pro opravu nebo stažení článku) a brání neetickému chování (střet zájmů, porušení pravidel nestrannosti a mlčenlivosti aj.) a nezákonným úkonům (porušení autorského zákona a dalších práv duševního vlastnictví, porušení občanského zákoníku apod.) Vydavatel se nesmí pokoušet neoprávněně ovlivňovat hodnocení časopisu tím, že uměle navyšuje jakoukoli měřitelnou hodnotu, jež se k němu vztahuje (rozsah, náklad, on-line čtenost apod.).

 

Financování a další závazky

Vydavatel je schopen transparentně doložit způsob financování časopisu. Vydavatel se dále zavazuje, že bude plnit veškeré smluvní závazky, které v souvislosti s přípravou, vydáváním a šířením časopisu uzavře. Vydavatel dlouhodobě archivuje finální publikovanou verzi všech čísel časopisu. A to jak v elektronické, tak v tištěné podobě. Archivace je prováděna v souladu s požadavky legislativy a je chráněna proti zásahům zvenčí.

Pravidla pro elektronickou verzi časopisu Ortodoncie lze nalézt v sekci “Elektronická verze časopisu’’. Tamtéž je popsán postup archivace časopisu a způsob vedení elektronické verze.

PARTNEŘI

© Česká ortodontická společnost 2024 | Nastavení cookies