Česká ortodontická společnost a partneři potřebují Váš souhlas k využití jednotlivých dat. Souhlas udělíte kliknutím na políčko „OK“.

NastaveníOK

Souhlas můžete odmítnout zde

X

Pravidla jsou platná od 1.1.2021

Před zasláním rukopisu se přesvědčte, zda posíláte VŠECHNY body, které jsou zapotřebí. Touto kontrolou ušetříte čas sobě i redakci a zjednodušíte komunikaci. Bez zaslání všech potřebných dokumentů nebude rukopis přijat k publikaci a budete požádáni o doplnění.

Seznam je zde:

 1. Úvodní strana
 2. CRediT seznam
 3. Poděkování / financování
 4. Souhrn / Abstrakt, klíčová slova
 5. Vlastní text
 6. Citace / reference / odkazy
 7. Přílohy textu (tabulky, grafy, obrázky, …)
 8. Prohlášení o původu práce, originalitě a nepublikování v jiném periodiku
 9. Prohlášení o dodržení pravidel střetu zájmů
 10. Prohlášení o respektování práv osob a zvířat v medicínském výzkumu
 11. Prohlášení o dodržení pravidel informovaného souhlasu
 12. Prohlášení o dodržování etických pravidel časopisu
 13. Souhlas s poskytnutím autorských práv k časopisu
 14. Dohoda o autorských právech
 15. Souhlas etické komise
 16. Souhlasy jiných autorů k použití převzatého materiálu
 17. Souhlas subjektů výzkumu ke zveřejnění jejich dat v článku
 18. Informace o anonymizaci dat a úpravě obrazových materiálů

Body 1 - 14 jsou POVINNÉ, body 15 - 18 zasílejte v případě, že je to v rámci dané práce vyžadováno. Pro body 2, 8 - 14, 16, 17 můžete použít předpřipravené formuláře, dostupné na webových stránkách. Tyto formuláře je možné v některých případech upravit dle konkrétní situace, doplnit či změnit. Vždy ale musí být zachovány prvky, které jsou redakcí vyžadovány dle redakčních pravidel (dostupné taktéž na webových stránkách). Body 1, 3 - 7, 15 vytváří autor článku.

 

Předpřipravené dokumenty pro autory příspěvků:

 • 2 - CRediT-role autorů a přispěvatelů (.doc, .pdf)
 • 8 - Prohlášení autora článku o autorství (.doc, .pdf)
 • 9 - Prohlášení o pravidlech týkajících se střetu zájmů (.doc, .pdf)
 • 10 - Souhlas autora s pravidly užití zvířat a lidí ve studiích (.doc, .pdf)
 • 11 - Souhlas autora článku s pravidly informovaného souhlasu (.doc, .pdf)
 • 12 - Souhlas autora článku s etickými pravidly (.doc, .pdf)
 • 13 - Smlouva o autorských právech (.doc, .pdf)
 • 14, 16 - Autorské právo a copyright (.doc, .pdf)
 • 17 - Příklad souhlasu pacienta se zveřejněním dokumentace (.doc, .pdf)

 

PARTNEŘI

© Česká ortodontická společnost 2024 | Nastavení cookies