Česká ortodontická společnost a partneři potřebují Váš souhlas k využití jednotlivých dat. Souhlas udělíte kliknutím na políčko „OK“.

NastaveníOK

Souhlas můžete odmítnout zde

X

Pravidla jsou platná od 1.1.2021

Citace se řadí a číslují podle pořadí výskytu v textu. Pořadové číslo citace se v textu uvádí v hranatých závorkách, např. [1]. Citace a odkazy jsou následně sepsány v části textu “Literatura”, “Citace” nebo “Odkazy”. Cituje se podle normy NISO Z39.29-2005 (revidováno 2010). Jde o citační normu používanou dle doporučení mezinárodní komise pro vedení medicínského výzkumu - ICMJE - National Information Standards Organization NISO Z39.29-2005 (R2010) Bibliographic References, používané National Library of Medicine, v databázích této organizace.

 

Příklady typů citací jsou uvedeny zde:

CITACE ČLÁNKU:

Rose ME, Huerbin MB, Melick J, Marion DW, Palmer AM, Schiding JK, et al. Regulation of interstitial excitatory amino acid concentrations after cortical contusion injury. Brain Res. 2002;935(1-2):40-6.

(pokud má článek více než 6 autorů, doplňte zkratkou “, et al.”)

 

CITACE KNIHY / MONOGRAFIE

Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM. Chromosome alterations in human solid tumors. In: Vogelstein B, Kinzler KW, editors. The genetic basis of human cancer. New York: McGraw-Hill; 2002. p. 93-113.

 

ELEKTRONICKÉ MATERIÁLY (článek, kniha, software)

Abood S. Quality improvement initiative in nursing homes: the ANA acts in an advisory role. Am J Nurs [Internet]. 2002 Jun [cited 2002 Aug 12];102(6):[about 1 p.]. Available from: https://ovidsp.tx.ovid.com/ Subscription required.

Foley KM, Gelband H, editors. Improving palliative care for cancer [Internet]. Washington: National Academy Press; 2001 [cited 2002 Jul 9]. Available from: https://www.nap.edu/catalog/10149/improving-palliative-care-for-cancer.

Golda TG, Hough PD, Gay G. APPSPACK (Asynchronous Parallel Pattern Search). Version 5.0.1 [software]. Sandia National Laboratories. 2007 Feb 16 [cited 2016 Apr 4; downloaded 2010 Jan 5]. Available from: https://dakota.sandia.gov/packages/hopspack

 

Podrobný popis citačních norem a odkazů je k dispozici zde:

https://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html#books

 

Celý popis citační normy je k dispozici zde:

https://www.niso.org/publications/ansiniso-z3929-2005-r2010

 

Uvádění DOI

u těch odkazů a referencí, jež jsou zahrnuty do systému DOI (Digital Object Identifier) je nutno tento identifikátor uvádět u příslušného odkazu. Formát je dán výše uvedenou citační normou a je obvykle uváděn za celým referenčním odkazem. Např.: "DOI: 10.1002/jso.20028".

 

Zkratky názvů nejčastěji citovaných ortodontických a stomatologických časopisů jsou uvedeny zde (.pdf) nebo v následující tabulce:

Názvy a zkratky periodik

American journal of orthodontics

Amer. J. Orthodont.

American journal of orthodontics and dentofacial orthopedics

Amer. J. Orthodont. dentofacial Orthop.

American journal of physical anthropology

Amer. J. phys. Anthropol.

Angle orthodontist

Angle Orthodont.

British journal of orthodontics

Brit. J. Orthodont.

Česká stomatologie

Ces. Stomat.

Československá stomatologie

Cs. Stomat.

European journal of orthodontics

Eur. J. Orthodont.

Fortschritte der Kieferorthopedie

Fortschr. Kieferorthop.

International journal of adult orthodontics and orthognathic s...

Int. J. adult Orthodont. orthognathic Surg.

Journal of clinical orthodontics

J. din. Orthodont.

Journal of prosthetic dentistry

J. prosthet. Dent.

Journal of the American Dental Association

J.Amer.dent.Assoc.

Journal of clinical periodontology

J.clin. Periodont.

Journal of cranio-maxillo-facial surgery

J. craniomaxillofacial Surg.

Journal of oral surgery

J. oral Surg.

Journal of oral and maxillofacial surgery

J. oral maxillofacial Surg.

Journal of orthodontics

J. Orthodont.

Journal of periodontology

J. Periodont.

Ortodoncie

Ortodoncie

Praktické zubní lékařství

Prakt. zubní Lék.

Seminars in orthodontics

Semin. Orthodont.

World journal of orthodontics

World. J. Orthodont.

 

 

 

 

 

PARTNEŘI

© Česká ortodontická společnost 2024 | Nastavení cookies