Česká ortodontická společnost a partneři potřebují Váš souhlas k využití jednotlivých dat. Souhlas udělíte kliknutím na políčko „OK“.

NastaveníOK

Souhlas můžete odmítnout zde

X

Informovaný souhlas v časopise Ortodoncie

Za každých okolností mají pacienti a další subjekty výzkumu právo na soukromí a ochranu osobních dat. Toto nesmí být porušeno bez poskytnutí řádných informací dotčeným osobám a tyto musí se zásahem do soukromí souhlasit písemnou formou. Jakékoliv identifikující informace pacientů (jméno, iniciály, fotografie …) by neměly být publikovány, pokud to není bezpodmínečně nutné pro samotnou studii. V tom případě musí každý subjekt výzkumu nebo jeho zákonný zástupce písemně souhlasit se zveřejněním údajů, které by mohly vést k identifikaci jedince. V rámci tohoto informovaného souhlasu je také povinnost autora poskytnout na vyžádání návrh článku tomu, kdo informovaný souhlas poskytuje. Autoři článku by měly v článku zveřejnit, kdo se sběrem informovaných souhlasů pomáhá, případně, jak je tento sběr financován.

Zveřejnění identifikujících detailů je nutno co nejvíce omezit, pokud jejich uvedení není nezbytné. Dosažení úplné anonymity je obtížné, z toho důvodu doporučujeme pořídit informovaný souhlas kdykoliv mohou vzniknout pochybnosti o použití osobních a soukromých dat. Např. maskování očí na fotografiích není považováno za dostatečnou anonymizaci. Pokud provádíme změny, především na obrazových materiálech, je povinností autora zajistit, aby tím nedošlo ke změně parametrů použitých ve výzkumu či výsledků studie. Autor o těchto změnách také musí informovat vydavatele periodika - redakci časopisu Ortodoncie

PARTNEŘI

© Česká ortodontická společnost 2024 | Nastavení cookies