Česká ortodontická společnost a partneři potřebují Váš souhlas k využití jednotlivých dat. Souhlas udělíte kliknutím na políčko „OK“.

NastaveníOK

Souhlas můžete odmítnout zde

X
1 2 3 4 5 6 7 > >>(337)
NázevAutořiČasopisSoubor
Orthodontic care in the Czech Republic as of 31 December 2021 Tereza Homolová
Ortodoncie 2023 - 01 - supplementum EN PDF
Etiologie retence horních stálých špičáků. Přehledový článek. Dana Kloudová
Ortodoncie 2023 - 04 PDF
Pozice retinovaných špičáků, laterálních řezáků a faktory související s retencí špičáků Markéta Kolaříková
Ortodoncie 2023 - 04 PDF
Idiopatická (raná) a sekundární (pozdní) ankylóza zubu v klinické praxi a experimentu Dominika Gedeonová
Ortodoncie 2023 - 03 PDF
Problematika prvního a druhého horního premoláru při léčbě ortodontického pacienta Lenka Kratochvílová
Ortodoncie 2023 - 03 PDF
3D tištěné ortodontické modely Michal Šimek
Ortodoncie 2023 - 02 PDF
Dysostosis cleidocranialis Jiří Borovec
Ortodoncie 2023 - 02 PDF
Poskytování ortodontické péče v ČR k 31.12.2021 Tereza Homolová
Ortodoncie 2023 - 01 - supplementum PDF
Estetické vnímání úsměvu u pacientů s agenezí laterálních řezáků léčených mezializací a kompozitními dostavbami Ivana Dubovská
Ortodoncie 2023 - 01 PDF
Hodnocení povrchu skloviny po odstranění ortodontického adheziva různými rotačními nástroji Denisa Raticová
Ortodoncie 2023 - 01 PDF
Vertikální změny při léčbě hlubokého skusu Veronika Meindlová
Ortodoncie 2023 - 01 PDF
Geometrická morfometrie obličeje u pacientů s rozštěpem patra Renata Zemánková
Ortodoncie 2022 - 04 PDF
Růst dolní čelisti u pacientů s Pierre Robinovou sekvencí Soňa Rampová
Ortodoncie 2022 - 04 PDF
Stranové srovnání délky a výšky mandibuly u pacientů s jednostrannou retencí dolních druhých molárů Sandra Hilbertová
Ortodoncie 2022 - 04 PDF
Kostní věk u pacientů s jednostranným celkovým rozštěpem Petr Židoň
Ortodoncie 2022 - 03 PDF
jRychlá maxilární expanze a její působení na skelet maxily. Přehledový článek. Jaroslava Trojanová
Ortodoncie 2022 - 03 PDF
Porovnání kefalometrického snímku zhotoveného různými technikami Nicole Králíčková
Ortodoncie 2022 - 03 PDF
Spontánní prořezání zubů s nedokončeným vývojem koořene po odstranění folikulárních cyst Petra Seidlová
Ortodoncie 2022 - 03 PDF
Faktory ovlivňující dobu léčby fixním aparátem Šárka Piklová
Ortodoncie 2022 - 02 PDF
Měření transverzálních diskrepancí s využitím CBCT Andrea Micaková
Ortodoncie 2022 - 02 PDF
Srovnání psychologického profilu pacientů před a po ortognátní operaci Hana Hálová
Ortodoncie 2022 - 02 PDF
Recontouring špičáků a premolárů při léčbě ageneze laterálního řezáku uzávěrem mezer. Souhrnný článek. Ivana Dubovská
Ortodoncie 2022 - 02 PDF
Ageneze dolních druhých premolárů u pacientů s celkovým jednostranným rozštěpem Barbora Dušková
Ortodoncie 2022 - 01 PDF
Změny profilu obličeje po ortodontické a ortodontickochirurgické léčbě III. tříd Dagmara Miszczyk
Ortodoncie 2022 - 01 PDF
Léčba ageneze laterálního řezáku uzávěrem mezer. Část 3. Mezializace a tvarová úprava prvního premoláru do tvaru špičáku. Barbora Vágnerová
Ortodoncie 2022 - 01 PDF
Digitální analýza okluzních sil u ortodonticky léčených jedinců Martin Sládek
Ortodoncie 2022 - 01 PDF
Léčba II. třídy dle Anglea pomocí Carriere Motion Class II Appliance Karolína Kratochvílová
Ortodoncie 2021 - 04 PDF
Stav parodontu po terapii retence horního špi˃áku Lucie Honzíková
Ortodoncie 2021 - 04 PDF
Vliv palatinálně vedeného aktivního tahu na funkci a estetiku léčby retence středních řezáků Anna Janková
Ortodoncie 2021 - 03 PDF
Efektivita fixních retainerů a jejich vliv na stabilitu dolního frontálního úseku Jitka Bergerová
Ortodoncie 2021 - 03 PDF
Vliv polohy hlavy pacienta na výsledek kefalometrické analýzy Ines Arencibiová
Ortodoncie 2021 - 03 PDF
Léčba ageneze laterálních řezáků uzávěrem mezer. Část 2. Mezializace a estetická úprava tvaru špičáku Barbora Vágnerová
Ortodoncie 2021 - 02 PDF
Vnímání harmonie obličeje po ortognátní operaci Rafaelia Elefthetriou
Ortodoncie 2021 - 02 PDF
Dvoudimenzionální versus trojdimenzionální měření polohy palatinálně retinovaných špičáků. Část III. Měření na kefalometrickém snímku, generovaném kefalometrickém snímku a CBCT Ivana Dubovská
Ortodoncie 2021 - 02 PDF
Léčba ageneze laterálních řezáků uzávěrem mezer. Část 1. Obecná pravidla Barbora Vágnerová
Ortodoncie 2021 - 01 PDF
Změny měkkých tkání obličeje po maxilární expanzi Kateřina Poukarová
Ortodoncie 2021 - 01 PDF
Dvoudimensionální versus trojdimensionální měření polohy palatinálně retinovaných špičáků - část 2. Úhlová měření Ivana Dubovská
Ortodoncie 2021 - 01 PDF
Časná léčba progenních a pseudoprogenních stavů skeletálně kotvenými závěsy. Souhrnný referát. Jan Hofman
Ortodoncie 2020 - 04 PDF
Dvodimenzionální versus trojdimenzionální měření polohy polohy palatinálně retinovaných špičáků. Část I. Lineární měření. Ivana Dubovská
Ortodoncie 2020 - 04 PDF
Zhodnocení přesnosti antropometrické analýzy 3D fotoaparátem Vectra M3 a Vectra H1 v porovnání s přímou antropometrií Peter Dírer
Ortodoncie 2020 - 04 PDF
Stabilita uzávěru extrakčních mezer u pacientů léčených extrakcí 4 premolárů Tereza Papežová
Ortodoncie 2020 - 03 PDF
Vliv estetiky obličeje při hodnocení prvního dojmu u adolescentů Eva Horáková
Ortodoncie 2020 - 03 PDF
Možnosti posúdenia maturácie stredového podnebného šva v liečbe skeletálne úzkej maxilly. Súhrnný referát Alexandra Habajová
Ortodoncie 2020 - 03 PDF
Estetika úsměvu u pacientů s agenezí laterálních řezáků léčených uzávěrem mezer mezializací Barbora Daňková
Ortodoncie 2020 - 03 PDF
Kondylární hyperplazie Lucie Stachová
Ortodoncie 2020 - 02 PDF
Vliv načasování primární cheiloplastiky na rozměry patra u pacientů s jednostranným rozštěpem Tereza Petrová
Ortodoncie 2020 - 02 PDF
Atraktivita gingiválního úsměvu Barbora Bílková
Ortodoncie 2020 - 02 PDF
Spokojenost pacientů po ortodontické léčbě a faktory, které ji ovlivňují Ondřej Sobol
Ortodoncie 2020 - 01 PDF
Metody 3D rekonstrukce obličeje - souhrnný referát Peter Dírer
Ortodoncie 2020 - 01 PDF
Dosažení cílů ortodontické terapie a hodnocení její kvality Lucie Slánská
Ortodoncie 2020 - 01 PDF
1 2 3 4 5 6 7 > >>(337)

PARTNEŘI

© Česká ortodontická společnost 2024 | Nastavení cookies