Česká ortodontická společnost a partneři potřebují Váš souhlas k využití jednotlivých dat. Souhlas udělíte kliknutím na políčko „OK“.

NastaveníOK

Souhlas můžete odmítnout zde

X

Všechny příspěvky zaslané do redakce časopisu Ortodoncie musí obsahovat prohlášení o dodržení lidských práv a práv zvířat. Příspěvek, který jej nebude obsahovat, nebude v časopise uveřejněn. Je nutné písemně doložit, že bylo postupováno v souladu s etickými standardy příslušné Etické komise pro experimenty na lidech (institucionální a národní) a s Helsinskou deklarací z roku 1975 v revidovaném znění z roku 2000 a 2008. Existují-li pochybnosti o tom, že výzkum byl veden v souladu s etickými standardy, musí autoři vysvětlit důvody svého jednání a následně prokázat, že pochybné aspekty studie schválila institucionální Etická komise. Při publikování výsledků pokusů na zvířatech budou autoři vyzváni, aby doložili, že byly respektovány institucionální a národní pokyny pro péči a výzkum laboratorních zvířat. Zvláště pak závěry a doporučení Mezinárodního výboru lékařských časopisů, známé jako “Jednotné požadavky na zasílání rukopisů do biomedicínských periodik”.

PARTNEŘI

© Česká ortodontická společnost 2024 | Nastavení cookies