Česká ortodontická společnost a partneři potřebují Váš souhlas k využití jednotlivých dat. Souhlas udělíte kliknutím na políčko „OK“.

NastaveníOK

Souhlas můžete odmítnout zde

X

1) pravidla technická

 • jaký typ příspěvku se jedná (originální práce se statistickým zpracováním, kazuistika, literární rešerše, systematický přehled apod.)
 • zda je daný příspěvek úměrný svým obsahem a délkou
 • zda je daný příspěvek strukturovaný dle požadovaných pravidel a obsah jednotlivých částí je správně zařazen
 • zda jsou v článku dodržena pravidla CONSORT, případně PRISMA u systematických přehledů
 • zda jsou v článku dodržena pravidla, týkající se ochrany soukromí u subjektů výzkumu
 • zda jsou dodržena pravidla, týkající se střetu zájmů autorů článku
 • zda byla respektována práva lidí a zvířat, účastnících se výzkumu

 

2) pravidla obsahová

 • jak je definován cíl práce a zda je cíl práce dodržován v celém článku
 • zda je správně uveden souhrn práce, včetně struktury
 • zda je úvod práce dostatečný a k tématu článku
 • zda je část, zabývající se metodikou a použitými materiály, dostatečná a vhodně doplněná obrázky, schématy apod.
 • zda jsou výsledky přehledně strukturovány, doplněny grafy, tabulkami, a zda je statistické zpracování provedeno odborně a data je možno považovat za validní
 • zda je součástí článku vhodná diskuze, s přihlédnutím k množství literárních zdrojů pro dané téma
 • zda je seznam použité literatury správně citován, dle požadavků v pokynech pro autory

 

Výsledkem recenzního řízení je soupis nedostatků článku, které je nutné před publikací opravit (pokud je to možné). Recenzent také uvede svůj názor na případnou publikaci článku (zda je vhodný bez úprav, s úpravami autorů, redakce, nebo zda je článek nevhodný ke zveřejnění). Rozhodnutí recenzentů jsou pro redakci velmi důležitým vodítkem pro posouzení, zda je článek možno publikovat.

PARTNEŘI

© Česká ortodontická společnost 2024 | Nastavení cookies