Česká ortodontická společnost a partneři potřebují Váš souhlas k využití jednotlivých dat. Souhlas udělíte kliknutím na políčko „OK“.

NastaveníOK

Souhlas můžete odmítnout zde

X

Nastávají následující možnosti:

1) V případě zamítnutí článku je autor vyrozuměn o tom, že článek není možno publikovat, a je mu se souhlasem recenzenta předán recenzní posudek.

2) V případě, že je doporučením recenzenta provést úpravy autorským kolektivem, je autor článku vyrozuměn o výsledcích recenzního řízení a článek je mu přeposlán k přepracování. Poté, co autoři článku provedou potřebné úpravy a článek předají zpět redakci,  jsou tyto úpravy zkontrolovány. V případě úprav drobného charakteru je tato kontrola provedena redakcí, v případě větších úprav nebo úprav odborných je znovu článek postoupen recenznímu řízení. Tento proces se může i několikrát opakovat, v závislosti na výsledcích hodnocení redakce a recenzentů

3) V případě, že článek vyžaduje pouze úpravy technické, bez zásahu do odborných částí článku, jsou tyto úpravy provedeny a recenzní řízení v těchto případech již opakováno není. Autor je však o těchto úpravách vyrozuměn a provede je.

4) Článek je recenzenty přijat bez nutných úprav. V tomto případě je autor vyrozuměn o výsledku recenzního řízení a článek již není dále obsahově upravován. Textové korektury v tomto případě také nejsou považovány za úpravu obsahovou, která by vyžadovala opakování recenzního řízení.

 

Ve všech případech platí, že autoři článku neznají jména recenzentů a recenzenti neznají jména autorů článku. Veškerá komunikace je vedena přes odpovědného redaktora a je považována za důvěrnou. Recenzní posudky nejsou pro redaktory striktně závazné, ale redaktoři vždy musí pečlivě zvážit, zda je možno článek publikovat i bez všech tři souhlasných recenzních posudků. U naprosté většiny článků je vyžadován kladný závěr recenzního řízení u všech tři recenzentů. Redakce časopisu si vyhrazuje právo odmítnout článek k publikaci i přes kladné posudky recenzentů, pokud by článek nesplňoval požadavky časopisu Ortodoncie (téma článku, nejasnosti ohledně financování výzkumu,  nepřiznané okolnosti zjištěné až během recenzního řízení apod.)

PARTNEŘI

© Česká ortodontická společnost 2024 | Nastavení cookies