Česká ortodontická společnost a partneři potřebují Váš souhlas k využití jednotlivých dat. Souhlas udělíte kliknutím na políčko „OK“.

NastaveníOK

Souhlas můžete odmítnout zde

X

Redakce časopisu Ortodoncie má svou strukturu. V souladu s požadavky na moderní redakční práci u periodik z medicínské oblasti, mají redaktoři stanoveny oblasti, za které nesou v rámci redakční práce odpovědnost.

Dle ustanovení vlastníka časopisu (Česká ortodontická společnost) tvoří redakci 8 redaktorů. Každý z nich má přidělenou oblast zájmu a roli, kterou v redakci plní. Součástí je i odpovědnost za danou oblast zájmů a vyřizování agendy, která s danou oblastí / rolí souvisí. Nejvyšším orgánem redakční činnosti je pak redakční rada, tvořena 4 členy. Redakční rada mimo jiné kontroluje práci redaktorů, rozhoduje o směřování časopisu a je i konečným orgánem při řešení konfliktů. Představitelem redakční rady i redakce jako celku je vedoucí redaktor.

 

Úlohy a oblasti zájmu, přidělené jednotlivým redaktorům, jsou následující:

  • Vedoucí redaktor
  • Výkonný redaktor – odborné články, recenzní řízení, archív, komunikace s autory
  • Redaktor elektronické verze časopisu, legislativa, předpisy, požadavky na články
  • Redaktor zodpovědný za přípravu, sazbu, grafiku a tisk časopisu
  • Redaktor sekce České ortodontické společnosti
  • Redaktor pro mezioborovou spolupráci
  • Experimentální  články a studie, literární rešerže
  • Neexperimentální články a studie

První čtyři pozice z uvedených představují členy redakční rady. Redaktorem sekce ČOS je zpravidla prezident České ortodontické společnosti. Jednotlivé oblasti zájmu se mohou překrývat a redaktoři se mohou při řešení redakčních úkolů zastupovat, vždy ale s ohledem na případný střet zájmů a s dodržením dalších redakčních pravidel.

Dalším členem redakce jsou zaměstnanci, starající se o chod redakce, ekonomiku, reklamní agendu apod. Smluvně je zařízen u externí firmy tisk časopisu (včetně sazby), komunikace s touto externí firmou probíhá s dodržením zásad ochrany dat, stejně jako při ostatní redakční komunikaci.

Členové redakce jsou jmenování výborem vlastníka časopisu (Česká ortodontická společnost), kterýžto je výkonným orgánem uvedené společnosti. Do dalších redakčních činností ČOS nezasahuje (kromě informací v sekci ČOS) a ponechává redaktorům volnost v redakční činnosti.

PARTNEŘI

© Česká ortodontická společnost 2024 | Nastavení cookies