Česká ortodontická společnost a partneři potřebují Váš souhlas k využití jednotlivých dat. Souhlas udělíte kliknutím na políčko „OK“.

NastaveníOK

Souhlas můžete odmítnout zde

X

Časopis Ortodoncie se řídí doporučeními mezinárodní asociace vydavatelů medicínských periodik. Pacienti a další subjekty, účastnící se výzkumu, mají právo na soukromí, které nesmí být porušeno bez jejich plně informovaného souhlasu. Identifikační údaje, jako jméno, rodná čísla, bydliště, kontaktní údaje apod., nesmí být zveřejněna v článcích ani jiných příspěvcích, pokud to není informace nezbytná pro samotný výzkum. V tom případě musí pacient nebo zákonný zástupce podepsat “Informovaný souhlas”, aby mohl být příspěvek publikován. V tomto případě je umožněno tomu, kdo informovaný souhlas dává, na požádání nahlédnout do daného příspěvku. Autoři musí těmto pacientům poskytnout plné informace o tom, co o nich bude zveřejněno, a to jak v tištěné, tak v elektronické podobě. Pacientův souhlas musí být vyjádřen psanou formou a je archivován autorem nebo redakcí časopisu, vše v souladu s místní legislativou. Vzhledem k tomu, že příslušná legislativa se liší v různých oblastech, časopis Ortodoncie se řídí legislativou, platnou v České republice. Dle ní je dostatečné, pokud archivaci provádí autor článku a autor následně předkládá tuto dokumentaci redakci. Více informací o samotném informovaném souhlasu lze nalézt v sekci “Informovaný souhlas”.

Údaje, které nejsou nezbytné pro samotnou studii, musí být vypuštěny. Informovaný souhlas je vyžadován, pokud existuje podezření, že nemusí být dodržena anonymita subjektů, účastnících se výzkumu. V případě časopisu Ortodoncie informovaný souhlas redakce vyžaduje téměř vždy. Například maskování oblasti očí u fotografií obličejů pacientů, je redakcí považováno za nedostatečně anonymizující. Vždy je nutno zvolit takový postup, aby byla identifikace zcela znemožněna, pokud to není v rozporu s cílem výzkumné práce. Pokud kvůli anonymizaci dojde ke grafickým změnám v obrazové dokumentaci, musí autor zaručit, že nedošlo ke zkreslení výsledků studie. Toto by mělo být také vyznačeno v samotném příspěvku, pokud je to z hlediska závažnosti práv nutné.

Požadavky na “Informovaný souhlas” jsou definovány redakcí a jsou zahrnuty v instrukcích pro autory příspěvků. Pokud bylo nutné získat informovaný souhlas od účastníků výzkumu, bude toto uvedeno i v časopise. Všichni účastníci studie musí být informováni a příslušné dokumenty jsou vždy přístupné redakci časopisu. Stejně tak všichni autoři článků nebo příspěvků, které mají být otištěny v časopise, musí potvrdit, že souhlasí a postupují dle definovaných pravidel pro Informovaný souhlas.

PARTNEŘI

© Česká ortodontická společnost 2024 | Nastavení cookies