Česká ortodontická společnost a partneři potřebují Váš souhlas k využití jednotlivých dat. Souhlas udělíte kliknutím na políčko „OK“.

NastaveníOK

Souhlas můžete odmítnout zde

X

Střet zájmů

Osoby, které působí jako autoři, recenzenti a zaměstnanci časopisu Ortodoncie (dále jen Časopis), musí vždy jednat v souladu se svými právními a etickými povinnostmi vůči Časopisu a České ortodontické společnosti (dále jen „ČOS“) a musí věnovat zvláštní pozornost tomu, aby v důsledku střetu jejich zájmů se zájmy Časopisu nebo ČOS nevznikla Časopisu nebo ČOS žádná újma. Ke střetu zájmů dochází tehdy, pokud má osoba přímý nebo nepřímý prospěšný zájem nebo finanční či jiný vztah, který může být v rozporu nebo se nemusí zcela shodovat s povinnostmi jednotlivce vůči Časopisu nebo s vyjádřením jeho nezávislého vztahu k Časopisu.

Pokud se taková osoba domnívá, že může být ve střetu zájmů, je povinna tento možný střet zájmů neprodleně a v plném rozsahu zveřejnit. Dokud se tak nestane, zdrží se účasti na veškerých záležitostech, které by možný střet zájmů mohl ovlivnit. Časopis může informace poskytnuté v prohlášení o střetu zájmů či finančních zájmech použít jako základ pro redakční rozhodnutí.

PARTNEŘI

© Česká ortodontická společnost 2024 | Nastavení cookies