Česká ortodontická společnost a partneři potřebují Váš souhlas k využití jednotlivých dat. Souhlas udělíte kliknutím na políčko „OK“.

NastaveníOK

Souhlas můžete odmítnout zde

X

Jednotlivé studie čím dál častěji získávají financování od komerčních firem, soukromých nadací či státních orgánů. Podmínky tohoto financování mohou potenciálně ovlivnit či jinak zdiskreditovat výzkum.

Vědci mají etickou povinnost předkládat k publikování věrohodné výsledky výzkumu. Jako osoby přímo odpovědné za svou práci by navíc badatelé neměli přistupovat na dohody, které narušují jejich přístup k datům a jejich schopnost nezávisle je analyzovat a připravovat k publikaci. Autoři by měli popsat roli (pokud nějaká je), kterou sponzor studie sehrál v následujících fázích: koncepce studie, sběr, analýza a interpretace dat, vytvoření zprávy a rozhodnutí odeslat zprávu k publikaci. Pokud podpůrný zdroj v žádné této fázi nebyl zapojen, měli by to autoři uvést. Zkreslení, která potenciálně vnášejí do výzkumu přímo se na něm podílející sponzoři, jsou podobná zkreslením metodickým. Z tohoto důvodu volí některé časopisy postup, kdy informaci o sponzorském podílu publikují v metodologické části.

Od autorů studií placených agenturou, která má majetkové či finanční zájmy na výsledku, si může Časopis vyžádat prohlášení, například v tomto znění: „Měl jsem plný přístup ke všem datům v této studii a přijímám plnou odpovědnost za integritu dat a přesnost datové analýzy.“ Editoři Časopisu by v odůvodněných případech měli vyžadovat ke kontrole protokol a/nebo smlouvy související s danou studií ještě před tím, než studii přijmou k publikaci. Časopis má právo neposuzovat článek, pokud sponzor převzal kontrolu nad autorským právem na publikaci. Stejně tak má Časopis právo odmítnou článek, u kterého nebyly záležitosti financování jasně uvedeny nebo u kterého existují pochybnosti o neovlivnění výsledků studie ze strany subjektu, který podporuje projekt. Všechny uvedené okolnosti se netýkají pouze finančních prostředků, ale také poskytování materiálu, provozních záležitostí, přístupu k informacím, atd.

PARTNEŘI

© Česká ortodontická společnost 2024 | Nastavení cookies