Česká ortodontická společnost a partneři potřebují Váš souhlas k využití jednotlivých dat. Souhlas udělíte kliknutím na políčko „OK“.

NastaveníOK

Souhlas můžete odmítnout zde

X

Časopis by se měl vyhnout volbě externích recenzentů, u nichž je zjevný potenciál střetu zájmů, např. kolegů z katedry či instituce, kde pracuje kterýkoliv autor. Autoři často poskytují jména osob, o nichž se domnívají, že by neměly být žádány o recenzi rukopisu z důvodu potenciálního střetu zájmů (většinou se jedná o profesionální střety zájmů). Jeli to možné, autoři by měli být požádáni, aby své požadavky vysvětlili či zdůvodnili; tyto informace jsou důležité pro editora Časopisu při jeho rozhodování, zda tyto obavy brat na vědomí či nikoliv. Výběr recenzentů se řídí postupem pro recenzní řízení.

Recenzenti musejí odkrýt jakýkoliv střet zájmů, který by mohl ovlivnit jejich úsudek o rukopisu, a měli by odmítnout recenzování konkrétních rukopisů, pokud existuje potenciál k jejich ovlivnění. Tak jako u autorů, pokud recenzenti o potenciálních střetech mlčí, může to znamenat, buď že střety existují a recenzent je neoznámil, nebo že střety neexistují. Proto je nutné, aby i recenzenti byli požádáni o Prohlášení o střetu zájmů. Recenzenti nesmí svou znalost práce před jejím publikováním využít k prosazování vlastních zájmů.

Editoři Časopisu činící konečná rozhodnutí o rukopisech nesmějí mít osobní, profesní či finanční účast na jakékoliv publikaci, kterou posuzují. Pokud na redakčních rozhodnutích participují další členové redakce, musejí poskytnout aktuální seznam svých finančních zájmů (v míře související s redakčními pravidly) a zříci se účasti na jakýchkoliv rozhodnutích, kde je střet zájmů. Pracovníci redakce nesmějí využít informací získaných prací s rukopisy k soukromému prospěchu. Editoři Časopisu by měli pravidelně publikovat prohlášení o možných střetech zájmů souvisejících se závazky zaměstnanců časopisu.

PARTNEŘI

© Česká ortodontická společnost 2024 | Nastavení cookies