Česká ortodontická společnost a partneři potřebují Váš souhlas k využití jednotlivých dat. Souhlas udělíte kliknutím na políčko „OK“.

NastaveníOK

Souhlas můžete odmítnout zde

X

Zvláštnosti v postupu při zasílání příspěvků  v kategorii “Systematické přehledy” a “Meta-analýzy”

Pravidla jsou platná od 1.1.2021

Příspěvky v uvedené kategorii musí být připraveny dle současných pravidel PRISMA (Preferred Reporting for Systematic Reviews and Meta-Analyses). Bez dodržení těchto pravidel nebude článek do časopisu Ortodoncie přijat. Doporučujeme seznámit se s těmito pravidly ve zjednodušené podobě a již upravenými pro potřeby oboru ortodoncie, např:

https://www.elsevier.com/__data/promis_misc/YMOD_Model_Orthodontic_Systematic_Review.pdf

https://www.elsevier.com/__data/promis_misc/YMOD_Guidelines_for_Systematic_Reviews_and-Meta-Analyses.doc

Zjednodušený postup (PRISMA flow diagram) a potřebné parametry (PRISMA check-list) jsou k dispozici zde:

PRISMA - flow diagram (.doc, .pdf)

PRISMA - check-list (.doc, .pdf)

 

Zvláštnosti v postupu při zasílání příspěvků v kategorii “Randomizovaných klinických studií”

Randomizované klinické studie musí splňovat pravidla CONSORT (Consolidated Standards of Reporting Trials). Bez aplikace těchto pravidel nebude článek k publikaci přijat. Doporučujeme seznámit se s těmito pravidlo ve zjednodušené podobě, např.:

https://www.elsevier.com/__data/promis_misc/ajodo_rct_guidelines.pdf

Zjednodušený postup (CONSORT flow diagram) a potřebné parametry (CONSORT check-list) jsou k dispozici zde:

CONSORT - flow diagram (.doc, .pdf)

CONSORT - check-list (.doc, .pdf)

 

Zvláštnosti v postupu při zasílání příspěvků v kategorii “Kazuistiky”

Časopis Ortodoncie umožňuje zveřejnit kazuistické případy, které souvisí s oborem. Případy by měly být originální, zajímavé a měly by mít klinické využití. Příspěvky v této kategorii lze zaslat v různých formátech, je zapotřebí dodržet ale technické parametry, jak jsou popsány výše (zejména kvalita a popis fotografií a obrazové dokumentace). Pokud je to z hlediska příspěvku možné, doporučujeme příspěvek s kazuistikou členit následovně:

 • ÚVOD - je vhodné uvést, co je podstatou problému u daného případu. ´Krátce by zde měla být uvedena také literatura, která je k danému tématu dohledatelná.
 • DIAGNÓZA A ETIOLOGIE - v této části by autor měl shrnout diagnostické nálezy u pacienta. Je vhodné se zaměřit na abnormální parametry a faktory. Krátce by měla být uvedena také anamnéza. Připomínáme, že součástí rtg dokumentace je také analýza kefalometrických snímků. Stručně je možné uvést i etiologii daného problému.
 • LÉČEBNÝ PLÁN - tato část by měla obsahovat popis stanoveného léčebného plánu. Součástí jsou také předpokládané cíle léčby u daného pacienta. Je také vhodné uvést alternativní léčebné postupy, pokud jsou k dispozici, včetně popisu výhod a nevýhod u jednotlivých léčebných postupů.
 • LÉČBA - popis průběhu léčby. Je doporučeno zahrnout hlavní léčebné kroky, není nutno dokumentovat vše. U dokumentace léčby je vždy nutno uvádět časové údaje, použitý aparát nebo mechaniku.
 • VÝSLEDKY LÉČBY - měly by odpovídat stanoveným cílům léčby. Součástí by měl být také popis nežádoucích efektů a rizik, které během léčby mohou nastat.
 • DISKUZE - tvoří nejdůležitější část článku s kazuistickým případem. Měla by jednak zahrnout, proč je případ unikátní a vhodný k publikaci a také by měla nabízet přehled podobných, již publikovaných případů.
 • SOUHRN A ZÁVĚR - má velmi krátce shrnout výsledek a přínos dokumentovaného postupu
 • REFERENCE A ODKAZY

Hodnocení přínosu kazuistických příspěvků a důvody k jejich přijetí k publikaci lze rozdělit do následujících kategorií. Je na zvážení autora, zda daný příspěvek splňuje níže uvedené parametry pro zařazení článku do kategorie kazuistik, konečné rozhodnutí o zveřejnění je pak na redakci. Kazuistické příspěvky jsou také součástí recenzního řízení.

 • unikátnost případu
 • úplnost dokumentace, obrazové, rentgenové, atd.,  včetně časového rozsahu
 • kvalita dokumentace
 • úplnost popisu použitého léčebného postupu a dodržení stanoveného léčebného plánu
 • dodržení pravidel pro zaslané rukopisy (uvedené výše)

PARTNEŘI

© Česká ortodontická společnost 2024 | Nastavení cookies