Česká ortodontická společnost a partneři potřebují Váš souhlas k využití jednotlivých dat. Souhlas udělíte kliknutím na políčko „OK“.

NastaveníOK

Souhlas můžete odmítnout zde

X

Redaktor časopisu Ortodoncie je plně odpovědný za obsah časopisu. Vlastníci i redaktoři medicínských časopisů usilují o společné cíle - publikovat spolehlivý, čitelný a hodnotný časopis, který respektuje stanovené cíle. Vlastníci a redaktoři mohou ovšem mít odlišné funkce. Vlastník (v našem případě Česká ortodontická společnost) má právo jmenovat a odvolávat redaktory a může dělat důležitá ekonomická rozhodnutí. Do těchto záležitostí by přesto měli být redaktoři co nejvíce zasvěcení. Redaktoři mají plné právo rozhodnout o obsahu časopisu, především po odborné stránce. Časopis Ortodoncie plně respektuje koncept “redaktorské volnosti”, která je definována redaktory. V praxi je toto splněno přímým přístupem redaktorů k vedení společnosti. Vedení České ortodontické společnosti není nijak zahrnuto do rozhodování o obsahu odborné části časopisu. Stejně tak nezasahuje do recenzních řízení, zpracování odborných článků apod., toto je plně v kompetencích redaktorů.

Všichni redaktoři mají s vlastníkem (Česká ortodontická společnost) smlouvu, ve které jsou jasně definovány jejich role, práva a povinnosti, a postupy pro řešení konfliktů. V redakční radě časopisu Ortodoncie je jeden vedoucí redaktor, který je plně odpovědný za časopis jako celek, včetně všech úkonů s přípravou časopisu spojených. Dále jsou v redakční radě hlavní redaktoři, jejichž odpovědností je správa odborných článků, recenzní řízení, dodržování platné legislativy, tisk a grafická úprava časopisu. Ostatní redaktoři či pomocní redaktoři mají poradní roli, nebo se mohou účastnit jakékoliv další práce pro časopis. Všichni zmínění mají plnou odpovědnost za časopis. Vedle redaktorů má redakční rada k dispozici konzultanty, kteří mohou být nápomocni při řešení některých úkolů. Další zaměstnanci redakce zajišťují reklamu v časopise, ekonomiku a distribuci časopisu.

PARTNEŘI

© Česká ortodontická společnost 2024 | Nastavení cookies