Česká ortodontická společnost a partneři potřebují Váš souhlas k využití jednotlivých dat. Souhlas udělíte kliknutím na políčko „OK“.

NastaveníOK

Souhlas můžete odmítnout zde

X

Dílo, které vzniklo společnou tvůrčí činností dvou a více autorů, tedy jako dílo spoluautorů, náleží právně všem spoluautorům, a to společně a nerozdílně. Spoluautorství nemůže vzniknout bez shodné vůle autorů. Právní úkony týkající se díla spoluautorů opravňují a zavazují všechny spoluautory stejně. O nakládání s dílem spoluautorů rozhodují spoluautoři jednomyslně. Pokud jednotlivý autor brání bez vážného důvodu nakládání s dílem spoluautorů, mohou se ostatní spoluautoři domáhat o tomto rozhodnutí soudu. Domáhat se ochrany práva autorského k dílu spoluautorů před ohrožením nebo porušením může i jednotlivý spoluautor samostatně. Pokud se spoluautoři nedohodnou jinak, jsou jejich podíly na společných výnosech z práva autorského k dílu spoluautorů úměrné velikosti jejich tvůrčích příspěvků, a nelze-li tyto příspěvky rozeznat, jsou podíly na společných výnosech stejné. V případě časopisu Ortodoncie je první autor považovaný za zástupce autorů všech a nese plnou odpovědnost za daný příspěvek. Tím není nijak sníženo právo ostatních autorů k dané práci. První autor je také implicitně považován za kontaktní osobu pro redakci, pokud není výslovně stanoveno jinak.

Pro rozlišení mezi hlavním autorstvím a přispěvatelstvím k výzkumu časopis Ortodoncie implementuje doporučení pro mezinárodní medicínská periodika (ICMJE):

  • Autorství lze založit na základním příspěvku ke koncepci a návrhu výzkumu, metodice sběru většiny dat, analýze a přípravě dat pro statistické zpracování, provedení podstatných úprav článku, podstoupení recenzního řízení. Autoři by měli participovat ve všech zmíněných činnostech.
  • Pokud je výzkum prováděn velkou decentralizovanou skupinou pracovníků, musí členové této skupiny určit, kdo je za danou práci odpovědný. Tyto osoby pak musí splňovat pravidla pro autorství, uvedená výše. Vybraný hlavní autor dále komunikuje s redakcí a musí přesně určit formu citací a jmenování účastníků výzkumu.
  • Všichni, kdo jsou určeni jako autoři, musí splňovat požadavky na autora, a ti, kteří splňují požadavky na autora, by měli být uvedeni jako autoři.
  • Každý autor by se měl na studii účastnit do takové míry, aby mohl nést část odpovědnosti za danou práci.
  • Zajištění financování výzkumu, samotný sběr dat nebo dohled nad výzkumnou skupinou neposkytuje právo k autorství.

Redakce časopisu Ortodoncie požaduje stanovení alespoň jednoho hlavního autora práce. Seznam autorů musí být hotov již při zaslání rukopisu redakci a musí být jasně uveden.

Všichni přispěvatelé výzkumu, kteří nesplňují kritéria autorství, by měli být zmíněni v sekci “poděkování” nebo přímo v sekci, věnující se sponzorům a přispěvatelům výzkumu. Sem patří například osoby, které poskytují čistě technické prostředky pro výzkum; vedoucí oddělení, kteří poskytují pouze povrchní dohled nad výzkumem; osoby, které přispívali ke stanovení metodiky, pomáhali s návrhem studie, analýzou dat apod. Stejně tak by měly být zmíněny osoby, které zajistily materiál, případně financování výzkumu.

PARTNEŘI

© Česká ortodontická společnost 2024 | Nastavení cookies