Česká ortodontická společnost a partneři potřebují Váš souhlas k využití jednotlivých dat. Souhlas udělíte kliknutím na políčko „OK“.

NastaveníOK

Souhlas můžete odmítnout zde

X

Pravidla jsou platná od 1.1.2021

Autor je povinen k samotnému rukopisu přiložit následující:

 • prohlášení o tom, že se jedná o vlastní původní práci autora či autorů
 • prohlášení o tom, že práce současně nebyla a nebude nabídnuta jinému periodiku
 • prohlášení, že autoři nemají komerční, vlastnické nebo finanční zájmy na produktech nebo společnostech popsaných v tomto článku (tato tři prohlášení je možno spojit do jednoho dokumentu)
 • prohlášení o vyloučení střetu zájmů (Conflict of interests Consent) pro všechny autory práce a přispěvatelů k práci
 • prohlášení o respektování práv subjektů výzkumu (Human and Animal rights Consent)
 • prohlášení o dodržování pravidel informovaného souhlasu (Informed Consent), platí pro subjekty výzkumu, zvláštní pozornost je potřeba tomuto věnovat, pokud v práci z podstaty článku jsou používána neúplně anonymizovaná data
 • souhlas etické komise s provedením výzkumu (Ethical committee Consent), v případě retrospektivních i prospektivních studií
 • prohlášení o tom, že práce byla vedena v souladu s etickými pravidly časopisu
 • souhlas s převodem autorských práv na časopis Ortodoncie

 

V případě potřeby je autor povinen doložit také:

 • souhlas jiného držitele autorských práv k reprodukci obrázků a jiného převzatého materiálu
 • souhlas subjektů výzkumu se zveřejněním fotografií či jiných osobních dat v článku, a i to pouze v případě, že je to nezbytné pro validitu výsledků
 • informace o případné anonymizaci materiálů použitých v článku

Předpřipravené formuláře k některým těmto textům lze nalézt v odkazu "Užitečné dokumenty pro autory příspěvků".

V průvodním dopise (zpravidla jako součást titulní strany) je dále třeba uvést kontaktní adresu prvního autora, telefonní číslo a e-mail. K dopisu je třeba přiložit fotografie autorů v elektronické formě (jpg nebo tiff). Tyto fotografie budou zveřejněny v záhlaví článku.

 

PARTNEŘI

© Česká ortodontická společnost 2024 | Nastavení cookies